ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6ที่/49

โรงเรียนสตรีสิริเกศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6ที่/49  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

result-ssk-002

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28