sisaket59

ขอเชิญชวนเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณเวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัคร จำนวน 12 ทีม เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 หรือสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 12 ทีม ก่อนวันครบกำหนด (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ssk.ac.th นำส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 612-868 โทรสาร 045 620-642

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 08 1977 2348
  2. นายเอกรัตน์ ลับโกษา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โทร 09 332 4672

รายละเอียด/ใบสมัคร : Download เอกสาร :  ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

dance58-001 dance58-002 dance58-003 dance58-004 dance58-005