วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading