วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง เข้ารับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ “โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

โดยได้รับเกียรติจาก นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ ดร.ภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคมเติมพิทยาไพสิฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading