วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรใน”การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ”

กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย

✅ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

✅ การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

✅ การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ (Pictorial Writing)

✅ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)

✅ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz)

โดยได้รับเกียรติจาก นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ , นายปกิรนัน นามจันทรา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป , นางปาริสา อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและเลขาณุการ5.นางดวงศิริ สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในครั้งนี้ ณ โดมสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading