วันเฉลิมพระชนมพรรษา(H.M. The Queen’s Birthday)

12 ส.ค. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เครดิตภาพ : Bussakorn Prompila, ณฐอร ตังนิธภัทร, Wipaporn Chinakhwae, สงวน ศรีกุล

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.