วันเฉลิมพระชนมพรรษา(H.M. The Queen’s Birthday)

12 ส.ค. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เครดิตภาพ : Bussakorn Prompila, ณฐอร ตังนิธภัทร, Wipaporn Chinakhwae, สงวน ศรีกุล

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28