โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธีรดา นนทะชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Loading