กิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

16 ส.ค. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

activity

[srizonfbalbum id=67]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28