โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด
1. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
4. ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
5. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน

ใบสมัคร : รับได้ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ Download

วันรับสมัคร : วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
สอบคัดเลือก : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลมอบตัว : วันที่ 6 มีนาคม 2567

ประกาศห้องเรียนพิเศษ ม.1-67

Download : ประกาศ

– รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือที่เพจห้องเรียนพิเศษ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
————————————————————–
เพจ EP & MEP Satreesiriket V.2 >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100094780030165

เพจ ห้องเรียนพิเศษ วคทส. ม.ต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ >> https://www.facebook.com/giftedssk

เพจ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น ม. ต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ >> https://www.facebook.com/profile.php?id=61551609833477

Loading