โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
3. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
4. ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (IC-JP) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
5. ห้องเรียนพิเศษ นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (LAPS) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
6. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (HMP) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
7. ห้องเรียนกีฬา จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 40 คน

ใบสมัคร : รับได้ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ Download

วันรับสมัคร : วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
สอบคัดเลือก : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล/มอบตัว : วันที่ 6 มีนาคม 2567

ประกาศห้องเรียนพิเศษ ม.4-67

Download : ประกาศ

– รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือที่เพจห้องเรียนพิเศษ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
————————————————————–
เพจ EP & MEP Satreesiriket V.2 >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100094780030165

เพจ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ – SMTE >> https://www.facebook.com/SMTE.SSK

เพจ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ – HMP >> https://www.facebook.com/HMP.SSK

เพจ ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100031968204837

เพจ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100031570735395

เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ >> https://www.facebook.com/sport.siriket

Loading