รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Science Show

17 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Scicene show ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครดิตภาพ/ข้อความ : Kochaporn Rattanathanakarn

58-08-17-3

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28