ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
1. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
4. ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT)
5. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น (CJP)

✍️ สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
🪧 ประกาศผลภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567
💌 รายงานตัวภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading