ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

  • นักเรียน ม.1,ม.4 หรือ นักเรียนใหม่ เพิ่มรหัสผ่านลงทะเบียน ที่ URL : http://reg.ssk.ac.th/AddthaiID.aspx ดังรูป

  • นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม6 และ ม.1,ม.4 ที่ลงทะเบียนรหัสผ่านแล้ว คลิก http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx ดังรูป

หมายเหตุ เลือก ปีการศึกษา 2566/1

 

  • เลือกกิจกรรมที่ต้องการ *ตรวจสอบกิจกรรมให้ตรงกับระดับตัวเอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนกิจกรรม ให้เข้าระบบ แล้วยกเลิกชุมนุมเดิมก่อน (ไม่เกิน 3 วัน หลังลงสมัครชุมนุมไปแล้ว) แล้วให้เลือกชุมนุมใหม่

หมายเหตุ มีปัญหาในการลงทะเบียน , ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA

Loading