งานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เว็บไซต์ ==> http://reg.ssk.ac.th/PageRegister.aspx

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมที่ URL : http://www.ssk.ac.th/?p=10632

** นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.

Loading