อบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

21 ส.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้ม(Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยได้เชิญ ดร.นิพนธ์ เสือก้อน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากร

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28