หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ชุดนักเรียน) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ไม่มารายงานตัว ถือว่า สละสิทธิ์
  2. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ ต้องมาสอบจัดห้องเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 นักเรียนที่ไม่เข้าสอบจัดห้องเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  3. นักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือก จะปรับเปลี่ยนไปเป็นประเภทนักเรียนทั่วไป ให้มาสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เช่นเดียวกัน

Loading