ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2558

24 ส.ค. 2558 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ(วัดสายตา, ช่องปาก, การเต้นของหัวใจ, วัดส่วนสูง-น้ำหนัก, ปัสสาวะ, เอ็กเรย์, วัดความดัน)ของนักเรียนประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28