28 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการสุธี ชินชัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการ EP/MEP ที่ชนะการแข่งขันประกวดละครภาษาอังกฤษ(Stage Plays) 11 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ, การประกวดละครภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(The 18th Northern EP/MEP Open House 2015) เมื่อ 17-19 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

activity

[srizonfbalbum id=81]

Loading