รับโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีสิรริเกศได้รับคัดเลือกจาก วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 ประเภทมัธยมศึกษา ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษยังได้มอบ เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับสองการแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน นักศึกษาประชาชน ตามโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2558

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28