รับโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีสิรริเกศได้รับคัดเลือกจาก วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 ประเภทมัธยมศึกษา ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ในวันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษยังได้มอบ เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับสองการแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน นักศึกษาประชาชน ตามโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2558

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.