2 ก.ย. 2558 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยรองผู้อำนวยการฯนางสาวภัทยา นามวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร, โล่รางวัล ให้แก่นักเรียนนักกฬาตัวแทนของโรงเรียนที่ชนะในการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 “สพม.เกมส์ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 2558 และ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2558

activity

[srizonfbalbum id=86]

Loading