ประกาศผลการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558

คลิกลิงค์ http://contest58.ssk.ac.th

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28