นิเทศภายในโรงเรียน

26 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศนิเทศภายในโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28