การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

28 ม.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี ม.1/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  2. เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์ ม.1/9 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ วิเศษสังข์ ม.1/9 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

activity


อ้างอิง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.923998030982002.1073741851.196523900396089&type=3

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28