28 ม.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ MATH CONTEST 2015 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รายละเอียด

1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  1. เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์ ม.1/9 รางวัลพิเศษได้รับเกียรติบัตร
  2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ วิเศษสังข์ ม.1/9
  3. เด็กหญิงชาริณี วัฒนพฤกษชาติ ม.1/9
  4. เด็กชายเตชิต วัฒนพฤกษชาติ ม.1/9
  5. เด็กหญิงอักษราภัค กระแสโสม ม.1/9

2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  1. เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี ม.1/9 รางวัลพิเศษได้รับเกียรติบัตร
  2. เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์ ม.1/9

3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลพิเศษได้รับเกียรติบัตร

  • เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี ม.1/9

4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลพิเศษได้รับเกียรติบัตร

  • นางสาววินทร คุณเกียรติ ม.4/15

5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลพิเศษได้รับเกียรติบัตร

  • นางสาวปวิชญา โล้วเจริญรัตน์ ม.5/15

activity


อ้างอิง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.924047740977031.1073741852.196523900396089&type=3