งานวิชาการทำบุญตักบาตร

13 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มงานวิชาการ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

activity


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28