มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น/ครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา

11 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

activity

[srizonfbalbum id=109]

<< ภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28