คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

12 ก.พ. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ ในโอกาสเดียวกันนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะบริหาร กล่าวต้อนรับ และแนะนำครูย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่ในที่ประชุม

activity

[srizonfbalbum id=110]

<< ภาพกิจกรรม >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28