นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

9 ก.พ. 59 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดงาน Satreesiriket Guidance Open House “นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมจัดร้านแสดงผลงานด้วย

activity


<< ภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28