9 ก.พ. 59 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดงาน Satreesiriket Guidance Open House “นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมจัดร้านแสดงผลงานด้วย

activity

[srizonfbalbum id=111]

<< ภาพทั้งหมด >>