พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

5 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันดูที่ : http://contest58.ssk.ac.th/

activity


<< ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28