การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

freshy8

register-ssk

ปิดระบบกรอกข้อมูลจากภายนอกโรงเรียน
นักเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลยื่นความจำนง
สามารถมากรอกข้อมูลได้ที่โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 326
ส่วนนักเรียนที่พิมพ์ใบยื่นความจำนงแล้ว
มายื่นเอกสาร และสมัครเรียนตามกำหนดเวลาเดิม

*** คู่มือการสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ ***


2016-03-18_15-59-25

map

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28