บรรยากาศวันมอบตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

9 เม.ย. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ในโอกาสวันมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

activity

[srizonfbalbum id=130]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28