11 เม.ย. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับชมรมครูเก่าสตรีสิริเกศ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

activity

[srizonfbalbum id=132]