4 พ.ค.59 ผู้บริหารและคณะครูสหวิทยาเขตหลักเมือง ร่วมประชุมสัมมนาการนิเทศกำกับติดตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 นโยบายและจุดเน้นของ สพม.28 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

[srizonfbalbum id=133]