11 พ.ค. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

activity

[srizonfbalbum id=134]