ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

11 พ.ค. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

activity

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.