ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

19 พ.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 และคณะกรรมการนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคีของลูกชมพูขาวสายเลือดใหม่ทุกคน

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28