สพม.28 นิเทศการดำเนินการจัดกิจกรรม ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “

7 มิ.ย. 59 กลุ่มนิเทศฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 28 มาติดตาม นิเทศการดำเนินการจัดกิจกรรม ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

[srizonfbalbum id=140]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28