กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

9 มิ.ย. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี วันนี้เป็นวันที่ลูกๆชมพูขาวทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพานไหว้ครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์กับครูและแสดงออกถึงการกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ทุกคน

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้
พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน
คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร
ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”

activityอัลบั้มภาพ 1

อัลบั้มภาพ 2

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28