รางวัลเหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ขอแสดงยินดีกับ น.ส.อรวรรณ แก้วนรสิงห์  ได้รับรางวัลเหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทหญิง น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28