ศิษย์เก่ารุ่นที่ 75 ร่วมสมทบทุนสร้างโดมสตรีสิริเกศ

7 มิ.ย. 59 คณะศิษย์เก่าสตรีสิริเกศ รุ่นที่ 75  ร่วมมอบเงิน จำนวน 40,600 บาท โดยมี น.ส.ภัทยา นามวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างโดมสตรีสิริเกศ

activity[srizonfbalbum id=144]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28