กิจกรรมระลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

24 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมระลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การประกวดวาดภาพในวรรณคดี , การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี , การแสดงละครในวรรณคดี โดยนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานอย่างมากมาย

activity

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.