กิจกรรมระลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

24 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมระลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การประกวดวาดภาพในวรรณคดี , การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี , การแสดงละครในวรรณคดี โดยนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานอย่างมากมาย

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.