ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 ก.ค. 59 คณะลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

activity

ภาพ โดย นายไพรนคร ชิณะแขว

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28