5 ก.ค. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นายทองดี ทองผาย อดีตรองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีสิริเกศ ตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช สพฐ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างไรให้เกิดความโปร่งใส และมีความยุติธรรม

activity[srizonfbalbum id=153]