7 ก.ค. 59 ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ มาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดในวันที่ 6-14 ส.ค. 2559 ณ สุนีย์ทาเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศให้ทราบ โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้ ร่วมสนุกในงานอย่างมากมาย

activity
[srizonfbalbum id=155]