22 – 23 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยนำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

activity[srizonfbalbum id=173]