งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2559 โดยมีการประกวดแข่งขัน ดังนี้

  • การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม
  • การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ห้องสมุดในยุคศตวรรษที่ 21”
  • การประกวดสุดยอดนักประพันธ์น้อย ในหัวข้อ “อ่านหลากหลายได้ความรู้” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 (5 บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน 8 (6บท)
  • การประกวด Miss Newspaper

นักเรียนที่สนใจสอบถามและเข้าร่วมการแข่งขันที่ห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity[srizonfbalbum id=176]