25 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาเกษตรและชุมนุมทรายสวยในแก้วใส จัดโครงการจัดอบรมการจัดถาดสวนแก้ว ให้กับนักเรียนที่สนใจ

activity[srizonfbalbum id=179]