มอบเหรียญรางวัลกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

5 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา มอบเหรียญรางวัลกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
1. รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2. รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
3. รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
5. รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

การแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
1. นายคุณากร ก่ำแก้ว เหรียญทองกระโดดสูง และเหรียญเงิน วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
2. น.ส.กานธิดา พงษ์วัน เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร และ 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
3. ด.ช.แสนเกรียงไกร วงละคร เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
4. เหรียญเงิน วิ่ง 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย

การแข่งขันกีฬาโรงเรียน ธนาคารออมสิน
รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน สพฐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 2 – 11 ส.ค. 2559
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน สพฐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 ก.ย. – 1 ต.ค. 2559
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ดิวิชั่น 2
2. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย


ผู้ฝึกสอน
กีฬาวอลเลย์บอล
1. นายประโยชน์ รังสี
2. น.ส.ธิดาพร ทองใบ

กีฬาบาสเกตบอล
1. นางมุสิกมาศ อาษาศรี
2. นายพีรกานต์ หมวดแก้ว
3. นายทินกร ดอนดู่สถิตย์

กรีฑา
1. นายธีรพงษ์ เสาวัง

ฟุตบอล
1. นายจตุรงค์ ศรีรส
2. นายเอกชัย สุรมิตร

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28