มอบเกียรติบัตรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย
1. รางวัลเหรียญเงิน น.ส.ยุพเรศ รัตนวัน
2. รางวัลเหรียญทองแดง นายสราวุฒิ ชาวนา
3. รางวัลชมเชย นางสาวศศิธร ด้วงนิล

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น
1. รางวัลชมเชย ด.ญ.บุษราคำ ชาวนา

ครูผู้ควบคุม
1. นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ
2. นายวิทยา อินธิมาศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28