ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28