วันที่ 9 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการโต้วาที (Debate) ตอบคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ